December 7, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Vocabulary

ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  Vocabulary in Daily Life

เนื้อหาเหล่านี้คือเรื่องที่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ในเรื่องของประโยคพื้นฐานและศัพท์ในชีวิตประจำวัน Vocabulary in Daily Life มีอะไรบ้าง ที่ทกคนคสรจะทำการเรียนรู้ให้กระจ่าง โดยในบทความนี้เรามีเนื้อหามาให้ทุกคนได้ทำการศึกษากัน

Vocabulary in Daily Life คืออะไร

กฎพื้นฐานข้อที่ 1 ถ้าหากคำต่อไปนี้ each, everyone, anyone, someone, everybody, nobody, somebody, every, either, neither ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคหรือทำหน้าที่ขยายประธานของประโยคแล้วหละก็ กริยาสำคัญจะต้องเป็นเอกพจน์

โดยในหลาย ๆ ท่านอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วในกฎของเรื่องนี้ แต่ที่เราได้นำเอามายกขึ้นอีกครั้งก็เพื่อจะเตือนความจำของทุกท่านให้เกิดความแม่นยำในหลักการใช้ในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยมีตัวอย่างหลักการใช้เอกพจน์ ดังนี้

 • ผิด Everyone are welcome.
 • ถูก Everyone is welcome. แปลว่า ต้อนรับทุกท่าน
 • ผิด Nobody have come here.
 • ถูก Nobody has come here. แปลว่า ไม่มีใครมาที่นี่
 • ไม่ถูกต้อง Each of the alternatives are acceptable.
 • ถูกต้อง Each of the alternatives is acceptable. แปลว่า หัวข้อที่เลือกทุกอันเป็นที่ยอมรับ

กฎที่2 ให้ใช้คำสรรพนามเอกพจน์กับคำที่ปรากฏในกฎที่1 ซึ่งจะต้องจำไว้ว่าถ้าหากนามข้างหน้าประกอบด้วยทั้งสองเพศ แล้วมีคำที่ปรากฎในกฎที่1ขยาย ให้ใช้คำสรรพนามแทนนามข้างหน้านั้นด้วย โดยสรรพนาเพศชายนั้นก็คือ he หรือ his

ยกตัวอย่างเช่น

 • หากเขียนแบบนี้คือ ไม่ถูกต้อง Each student places their books on the floor.
 • หากแต่จำต้องเขียนแบบนี้แทน Each student places his books on the floor. แปลว่า นักเรียนทุกคนเอาหนังสือของเขาวางบนพื้น
 • If anybody heard this story, they would believe it. ประโยคนี้ไม่ถูกต้อง
 • If anybody heard this story, he would believe it. ประโยคนี้เขียนถูกต้องตามหลักการ แปลว่า ถ้าใครได้ยินเรื่องนี้แล้ว เขาคงจะเชื่อ

ข้อที่3 ถ้าระหว่างประธานและกริยามีคำเหล่านี้ include with, together with, in addition to, as well as, no less than ทำการคั่นอยู่ระหว่างกัน ประธานยังจะคงสอดคล้องกับกริยาอยู่นั่นเอง โดยในหลาย ๆ คนนั้นมักจะเขียนผิด เพราะคำต่าง ๆ ที่เข้าไปคั่นรหว่างประธานกับกริยา โดยที่ไปคิดว่าคำที่อยู่ใกล้กริยาที่สุดเป็นตัวสำคัญ เพราะฉะนั้นจึงขอให้สังเกตตัวอย่างต่อไปนี้เป็นพิเศษ ยกตัวอย่าง ดังนี้

 • ประโยคนี้ไม่ถูกต้อง The dean, as well as his wife and his children, were shocked at the news.
 • ส่วนประโยคนี้เขียนได้ถูกต้อง The dean, as well as his wife and his children, was shocked at the news. แปลว่า คณบดี รวมทั้งภรรยาและลูกๆของเขา ต่างก็ตกใจในข่าวนี้

รู้หรือไม่ว่า คำว่า providing และ provided สามารถใช้แทนกันและกันได้

โดยที่จริงแล้ว ทั้งสองคำนี้ ไม่ว่าจะเป็นในภาษาพูดหรือภาษาเขียน ก็สามารถใช้แทนกันและกันได้ ถ้าหากเราอิงจากดูความหมายในพจนานุกรม The Merriam-Webster Collegiate Dictionary จะพบว่า providing แปลว่า ในกรณีที่ ส่วนคำว่า provided แปลว่า ถ้า, ในสภาวะที่จะเห็นได้ว่าความหมายของคำทั้งสองนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดเลย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วพวกนักไวยากรณ์ที่แม่นในความรู้หลักการส่วนมากจะใช้

 • I’ll come provided you invite me.
 • She’ll marry you provided you ask her.
 • Provided you pay for the postage, we’ll send you a free copy

 

และทั้งหมดนี้ ก็เป็นกฎต่าง ๆ ที่เราทุกคนที่จะใช้ภาษาอังกฤษษหรือกำลังเรียนในเรื่องนี้อยู่จำเป็นที่จะต้องมีการงจดจำกันให้ดีในเรื่องของกฎหลักการใช้เอกพจน์ทั้งสามข้อนี้ เพราะในภายภาคหน้าจะได้เป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามแบบหลักไวยากรณ์ นั่นเอง

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆ คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่