December 7, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

อาหารเกาหลี

korean food
1 min read

อาหารเกาหลี korean food ขอแนะนำอาหารเกาหลี korean food บางประเภทมาให้ผู้อ่านรู้จักเพื่อให้ทราบถึงลักษณะเด่นของอาหารของคนในสังคมนี้และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการกินว่าคล้ำยคลึงกับของไทยหรือไม่อย่างไร อาหารเกาหลี korean food มีอะไรน่าสนใจบ้าง เนื้อย่างเกาหลีหรือพูลโกกิ (pulgogi) อาหารพื้นบ้านของเกาหลี ส่วนใหญ่จะเป็นผัก ปลาและอาหารทะเล เพราะเป็นผลมาจากการเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลลื้อมรอบถึงสามด้าน การบริโภคเนื้อมีปริมาณไม่มากนักทั้งนี้เป็นเพราะชัอจำกัดค้านเนื้อที่ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา...