September 21, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

วิธีแก้ปัญหาแบบเด็กๆ

        ใครก็ชอบบอก อย่าแก้ปัญหาแบบเด็กๆ แบบคิดอะไรที่คิดง่ายๆ  คิดน้อยไป หรือไม่ค่อยจะเข้าท่าในเชิงเหตุผล จึงกล่าวกันไว้เช่นนั้น เราจะลองเปลี่ยนทัศนคติกันดู ปัญหา นั้นอาจแตกต่างกันไป หลายปัจจัย ไม่สามารถครอบคลุมหรือเปรียบเทียบได้หมด อาจชัดเจนไปในปัญหาระหว่างบุคคล มองเชิงทัศนคติแล้ว เริ่มจากการปรับมุมคิดแล้วสิ่งอื่นๆ จะตามมา ปัญหาแบบเด็กๆคืออะไร...