October 22, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

วิธีป้องกันโรคปอดบวม

สภาพอากาศต้นปีแบบนี้ ต้อนรับด้วยอากาศดีๆแต่ก็ทำให้หนาวถึงใจเหมือนกันวันนี้เราจะมาพูดถึง โรคภัยที่มาพร้อมหน้าหนาวแบบนี้ให้เราได้ระแวดระวังดูแลสุภาพตัวเองกัน ซึ่งสภาพอากาศที่เย็นลงอาจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆได้ง่าย อีกหนึ่งโรคนั้นคือ โรคปอดบวม ที่เกิดจากการติดเชื้อในปอด อาจเป็นได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา แม้จะเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้เพราะมีวัคซีนป้องกันและยารักษา แต่ก็มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงเช่นเดียวกัน ล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยตัวเลขว่ามีเด็กจำนวนกว่า 800,000 คนต่อปีเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมนี้ด้วย อาการของกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคปอดบวม   โรคปอดบวมสามารถสังเกตได้จากผู้ป่วยจะมีอาการ ไอ เจ็บหน้าอก...