ตา เป็นอวัยวะส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับเรา การดูแลดวงตาดีเพียงใดก็อาจจะเกิดความผิดปกติต่อตาของเราได้ ใครเคยมีอาการคันตา เป็นๆ หายๆ คันจนอยากเกาเข้าไปในลูกตา คุณอาจเสี่ยง ภูมิแพ้ที่เยื่อบุตา วันนี้เรามีข้อมูลจาก ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากกัน ภูมิแพ้ที่เยื่อบุตา คืออะไร ภูมิแพ้เยื่อบุตา เป็นอาการของโรคภูมิแพ้ที่ก่อให้เกิดอาการที่เยื่อบุตา คล้ายกับอาการของโรคภูมิแพ้ในส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่ทำให้เกิดผื่นขึ้นตามผิวหนัง หรือคัดจมูกน้ำมูกไหล ภูมิแพ้เยื่อบุตา ส่วนใหญ่จะต้องตรวจที่บริเวณเยื่อบุตาขาวทั้งด้านล่าง และด้านบน แพทย์อาจพบเยื่อบุตาแดง ตุ่มที่เยื่อบุตาขาวด้านล่างและด้านบน หรือถ้าอาการหนักอาจพบตุ่มที่รอบตาดำ เป็นต้น ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่ส่วนอื่นๆ ในร่างกายอยู่แล้ว เช่น ภูมิแพ้อากาศ ภูมิแพ้ผิวหนัง ฯลฯ อาจมีความเสี่ยงต่อภูมิแพ้เยื่อบุตามากกว่าคนปกติ สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้เยื่อบุตา ฝุ่นละอองต่างๆ ขณะทำความสะอาด มูลสัตว์ ชิ้นส่วนของแมลง เช่น ขี้แมลงสาบ ที่อาจลอยฟุ้งในอากาศขณะทำความสะอาด เชื้อราในช่องแอร์ ไรฝุ่นจากเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น ผ้าม่าน ที่นอน หมอน ฯลฯ อาการภูมิแพ้ที่เยื่อบุตา คันตามากเป็นพิเศษ อยากขยี้ตาตลอดเวลา เยื่อบุในตาแดง พบเห็นเม็ดเล็กๆ […]

Read More »