July 31, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

ภูมิแพ้ที่เยื่อบุตา คืออะไร

ตา เป็นอวัยวะส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับเรา การดูแลดวงตาดีเพียงใดก็อาจจะเกิดความผิดปกติต่อตาของเราได้ ใครเคยมีอาการคันตา เป็นๆ หายๆ คันจนอยากเกาเข้าไปในลูกตา คุณอาจเสี่ยง ภูมิแพ้ที่เยื่อบุตา วันนี้เรามีข้อมูลจาก ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากกัน ภูมิแพ้ที่เยื่อบุตา คืออะไร ภูมิแพ้เยื่อบุตา เป็นอาการของโรคภูมิแพ้ที่ก่อให้เกิดอาการที่เยื่อบุตา คล้ายกับอาการของโรคภูมิแพ้ในส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่ทำให้เกิดผื่นขึ้นตามผิวหนัง...