December 7, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

บุคลิกภาพ

Personality
1 min read

บุคลิกภาพ Consistency of Personality สำหรับในเรื่องแนวความคิดของบุคลิกภาพเกี่ยวกับเรื่องความคงเส้นคงวาของบุคลิกภาพ Consistency of Personality นั้นก็คือการที่บุคคลทำอะไรก็ตาม วิถีทางที่เขาประพฤติปฏิบัตินั้นจะแสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพของเขาในระดับหนึ่ง  เป็นต้นว่า เราคงเคยสังเกตว่าเพื่อนบางคนจะมีลักษณะของพฤติกรรมและการแสดงออกเฉพาะตนเอง เช่น ท่าทางเดินหรือแม้แต่การกิน การพูด การแสดงออก หรือตัวอย่างงานศิลปะของศิลปีนที่มีชื่อเสียง เช่น การประพันธ์เพลงของ Mozart...

concept of personality
1 min read

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ concept of personality แนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ concept of personality นั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไป แต่เพื่อความเข้าใจง่าย ได้มีการจัดกลุ่มแนวคิดไว้ 2 กลุ่ม โดยบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพกัน concept of personality แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ มีอะไรบ้าง กลุ่มที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับแก่นของบุคลิกภาพ...