September 21, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

ทำไมถึงต้องไปตรวจสุขภาพฟัน

1 min read

สำหรับใครที่มีความเสี่ยงเรื่องฟันผุ หรือโรคเหงือกควรไปพบหมอฟันอย่างน้อยปีละครั้ง ส่วนใครที่มีความเสี่ยงสูงอาจต้องไปพบหมอฟันทุกๆ 3 เดือน หรือบ่อยกว่านั้น สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง มีดังต่อไปนี้ - คนที่สูบบุหรี่ - หญิงตั้งครรภ์ - ผู้ป่วยเบาหวาน - คนที่มีปัญหาโรคเหงือก - คนที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอซึ่งตอบสนองต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย - คนที่ฟันผุง่าย...