September 21, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

คำนำหน้านามชี้เฉพาะ

Definite

คำนำหน้านามชี้เฉพาะที่เรียกว่า Definite article “the”

คืออะไรสำหรับคำที่เขียนนำหน้านามอย่าง Definite article โดยผู้ที่ชื่นชอบในภาษาอังกฤษหรือเรียนรู้ในภาษานี้นั้น จำเป็นอย่างมากที่จำรู้เรื่องเหล่านี้ โดยในบทความนี้เรามีข้อมูลมาบอกทุกคนกันว่าคืออะไร และใช้อย่างไร

คำนำหน้านามชี้เฉพาะที่เรียกว่า Definite คืออะไร?

มีความหมายโดยทั่ว ๆ ไป เหมือนกับ Demonstrative that หรือ those เช่น that stone หรือ those stones จะมีความหมายเหมือน the stone, the stones ซึ่งมีความหมาย “ก้อนหินก้อนนั้น” “ก้อนหินเหล่านั้น” ตามลำตับ ความหมายของ “the” จึงมีความหมาย ชี้เฉพาะว่า คำนามที่ตามหลัง “he” นั้น คืออะไร คนไหน อันไหน สิ่งไหน ตัวไหน

จึงเป็นที่เข้าใจกันในระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ตัวอย่างถ้าพูดว่า I want to buy a car. จะหมายถึง ต้องการซื้อรถสักคันหนึ่ง ยังไม่รู้ว่าคันไหน แต่ถ้าพูดว่า I want to buy the car. (หรือ that car) จะมีความหมายว่า ฉันอยากซื้อรถคันนั้น

การใช้ “be” นอกจากใช้แสดงความชี้เฉพาะเจาะจง ของคำนามแล้ว ยังมีการใช้ “he” ในโครงสร้างอีกหลายรูปแบบในภาษาอังกฤษ โดย วางเป็นแนวกว้าง ๆ ไว้ดังนี้

 • ในการพูดหรือเล่าเรื่อง คำนามที่เอ่ยถึงครั้งแรกจะใช้ article a, aก นำ แต่ถ้าเอ่ย ถึงอีกในครั้งต่อ ๆ ไป จะเปลี่ยน 2 หรือ an หน้าคำนามนั้นเป็น the

ตัวอย่างเช่น

 • Yesterday we saw a whale near our boat. We watched the whale as it jumped out of the water and dived under the boat. แปลว่า เมื่อวานนี้เราได้เห็นปลาวาฬตัวหนึ่งใกล้เรือของเรา เราเฝ้าดูปลาวาฬตัวนั้นในขณะที่มันกระโดดออกมาจากน้ำ และดำหายเข้าไปใต้ท้องเรือ
 • Jim bought a bicycle yesterday. I haven’t seen the bicycle yet, but it must be very expensiveแปลว่า จิมซื้อรถจักรยานมาคันหนึ่งเมื่อวานนี้ ฉันยังไม่ใด้เห็นรถจักรยานคันนั้นเลย แต่มันต้องแพงแน่ ๆ
 • He bought a novel that looked interesting. He had never heard of the author. (the author of the novel แปลว่า เขาซื้อนวนิยายที่น่าสนใจมาเล่มหนึ่ง เขาไม่เคยได้ยินชื่อผู้ประพันธ์นวนิยายเล่มนี้เลย)
 • ในประโยคที่มีส่วนขยายนามเป็นบุรพบทวลี (prepositional phrase) ให้ใช้ article “the” หน้าคำนาม เพื่อแสดงความเฉพาะเจาะจง

เช่น

 1. The girl in pink dress is Jim’s daughter. แปลว่า เด็กหญิงที่สวมชุดสีชมพูเป็นลูกสาวของจิม
 2. The bicycle under the tree is mine. แปลว่า รถจักรยานที่อยู่ใต้ต้นไม้เป็นรถของฉัน
 3. The length of the race is ten kilometers. แปลว่า ความยาวของการแข่งขัน คือ 10 กิโลเมตร

ส่วนขยายอื่น ๆ ที่เป็นอนุประโยคจะบอกความชัดเจนของคำนามได้ จึงต้องใช้ the หน้าคำนามที่ถูกขยาย ดังนี้

 • The bicycle that Joseph bought is black. รถจักรยานที่โจเชฟซื้อเป็นรถจักรยานสีดำ
 • The bicycle parked over there is very expensive. รถจักรยานคันที่จอดอยู่ตรงนั้นราคาแพงมาก
 • คำคุณศัพท์ คำที่บอกคุณลักษณะ บอกสี บอกจำนวน บอกที่มา อาทิ rich, impossible, homeless, insane, handicapped, underprivileged สามารถเปลี่ยนชนิดของคำจากคำคุณศัพท์ให้เป็นคำนามได้ โดยมี article “the” อยู่ ข้างหน้า และคำนามชนิดนี้แสดงความเป็นพหูพจนั มีความหมายถึงกลุ่มคน สัตว์ สิ่งของ ที่มีลักษณะนั้น ๆ

ดังนี้

 1. The homeless are a serious problem for society. พวกไร้ที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาสำคัญของสังคม
 1. This is designed to help the disabled. สิ่งนี้ถูกออกแบบเพื่อช่วยคนพิการ
 2. The rich should help the poor. คนรวยควรช่วยคนจน
 3. ในบางสถานการณ์ ผู้พูดและผู้ฟังได้พูดถึงเรื่องหรือสิ่งต่าง ๆ ที่รู้หรือเห็นอยู่แล้วคำนามต่าง ๆ ที่พูดถึง จึงนำหน้าด้วย definite article “the”
 4. คำนามที่คนรู้จักกันทั้งหมด ทุกคนใช้ด้วยกัน หรือเป็นนามที่มีอยู่สิ่งเดียว อันเดียว และผู้คนต้องเกี่ยวข้องด้วยกัน ต้องนำหน้าด้วย article “the” อาทิเช่น the

sun, the moon, the stars, the, the universe คำที่หมายถึงทิศต่าง ๆ อาทิ the north, the south ยกเว้น ถ้าหมายถึง ไปทางเหนือ ไปทางใต้ หรือความหมายอื่น ๆ ไม่ต้องมี article ตัวอย่างเช่น

John is going west. เป็นสำนวนมีความหมาย จิมกำลังจะตาย

Jim is going south. จิมกำลังเดินทางไปทางใต้

 

 และทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องคำหน้านามที่เราได้ทำการเอามาให้ทุกคนได้ทำการศึกษาเพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้กัน

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่