October 21, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

นิทาน

                           กาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว  มีเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเค้านั้นได้มีพลังพิเศษคล้อยๆ กับพวกยอดคนทั้งหลาย แต่เด็กชายคนนี้ไม่เคยภูมิใจที่จะมีพลังเลยสักนิด เพราะพลังของเค้าไม่เหมือนกับคนอื่นเลย ไม่ว่าจะบินได้เหาะเหินเดินอากาศแบบคนอื่นเค้า ไม่ใช้แม้กระทั้งพลังที่มีมากกว่ามนุษย์...