September 21, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

1 min read

ทำความรู้จัก โครโมโซม chromosome โครโมโซม chromosome ประกอบด้วยโปรตีนและดีเอ็นเอซึ่งอยู่ในรูปของโครมาทิน(Chromatin) มี 2 ประเภทคือ ยูโครมาทิน (euchromatin) เป็นส่วนที่ทำงาน มีการหดตัวไม่เท่ากันและเฮเทอโรโครมาทิน(heterochromatin) ประกอบด้วยลำดับเบสซ้ำๆ กัน(re peated sequences) มีการหดตัวมาก มีความสำคัญต่อหน้าที่การทำงานของโครโมโซม Chromosome...

Ergonomics
1 min read

การยศาสตร์ Ergonomics ความเป็นมาของการยศาสตร์ Ergonomics จากยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนกระทั่งถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจะอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 200 กว่าปี นั้นได้มีการพัฒนาการจากการลองผิดลองถูกในการสร้างสรรค์เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิตของคนจนกลายเป็นเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัยและสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานเรื่อยมา โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรื่องนี้กัน ว่าเป็นอย่างไร Ergonomics การยศาสตร์ เป็นอย่างไร ปัจจุบันสังคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกมากขึ้น จึงได้เริ่มมีการกำหนดมาตรการทางกฎ...

concept of personality
1 min read

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ concept of personality แนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ concept of personality นั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไป แต่เพื่อความเข้าใจง่าย ได้มีการจัดกลุ่มแนวคิดไว้ 2 กลุ่ม โดยบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพกัน concept of personality แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ มีอะไรบ้าง กลุ่มที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับแก่นของบุคลิกภาพ...

facts
1 min read

การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง reading for facts จัดเป็นการอ่านระดับสูง โดยก่อนที่จะสามารถอ่านขั้นสูงได้คุณจะต้องมีทักษะการอ่านมาพอสมควร อันได้แก่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านตีความ โดยที่สำคัญที่สุดคุณควรจะมีพื้นฐานของเรื่องคำศัพท์ที่กว้างขวางอีกด้วย การอ่านเพื่อข้อเท็จจริง reading for facts เป็นการอ่านที่จัดว่าลึกซึ้งมากกว่าการอ่านเพียงระดับเพื่อให้เข้าใจตามตัวอักษร ดังนั้นบทความนี้เราจะพาทุกคนไปศึกษากันว่า การอ่านในลักษณะนี้เป็นอย่างไร   reading for...

Print Media
1 min read

วิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์ The Development of the Print Media นับจากวันที่มนุษย์เริ่มพูดได้ จนกระทั่งเมื่อประมาณ 5.000 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีระบบใดที่ใช้สำหรับการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ และยังไม่มีการค้นพบรูปแบบของการเขียน วัฒนธรรม ของมนุษย์ได้ถูกพัฒนาขึ้น แต่ก็ยังไม่มีการพัฒนาในเรื่องของสื่อ Print Media ที่สามารถจะเอาชนะระยะเวลาและระยะทางได้...

Computer
1 min read

คอมพิวเตอร์ Computer Computer คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่สามารถรับข้อมูล เก็บข้อมูลไว้ภายใน และสามารถปฏิบัติการกับชุดคำสั่งได้โดยอัดโนมัติ ทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และในเชิงตรรกะ คำเนินการกับ ข้อมูล และรายงานผล Computer คอมพิวเตอร์ คืออะไร มีอยู่มากมายหลายรูปแบบ แต่ละเครื่องก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป อย่างไร ก็ตามในค้านการประมวลผลสารสนเทศ...

Transport economy
1 min read

เศรษฐกิจการขนส่ง Transport economy ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ เศรษฐศาสตร์การขนส่ง หรือ เศรษฐกิจการขนส่งเท่านั้น เศรษฐกิจการขนส่ง Transport economy ทั้งนี้เพราะวิศวกรรมการขนส่งนั้น เป็นวิชาการในส่วนที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นวิชาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในลักษณะที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ โดยจะกล่าวเฉพาะในส่วนของเศรษฐกิจการขนส่งแต่เพียงอย่างเดียว เศรษฐกิจการขนส่ง Transport economy คืออะไร การขนส่งถือได้ว่า เป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมทางด้านการให้บริการ...

habitat
1 min read

แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต Habitat สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตาม จะมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมที่เป็นที่อยู่อาศัย Habitat กล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งต่อการมีชีวิตและการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต Habitat คืออะไร  คำว่า สิ่งแวดล้อม (environment) นั้น หมายความถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายหรือไม่ได้เป็นองค์ประกอบขลงร่างกาย รวมทั้งสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต วิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรียกว่าวิชา "นิเวศวิทยา"...

Singular
1 min read

การใช้กริยาที่เป็นเอกพจน์กับจำนวนเลข Singular for number หลักการใช้เอกพจน์ Singular หรือเรียกอีกอย่างว่า เอกพจน์ กับจำนวนต่างๆนั้น จะต้องใช้อย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ โดยปัจจุบันนี้ยังมีหลายคนมากที่ยังไม่เข้าใจหลักการใช้เช่นนี้และยังใช้กันแบบผิดๆ อยู่ โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการใช้หลักเอกพจน์กัน เอกพจน์กับจำนวนเลข Singular for number ใช้อย่างไร 1.นิยมใช้กริยาที่เป็นอกพจน์กับจำนวนเลข ที่เป็น...

science
1 min read

เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้ Science interesting บทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรื่องของวิทยาศาสตร์น่ารู้ Science interesting ต่าง ๆ ที่ใครหลายคนอาจจะอยากรู้ถึงความเป็นมาและสาเหตุว่าทำไม่ถึงเป็นอย่างนั้น โดยในบทความนี้มีคำตอบมาบอกทุกคนกัน มีเรื่องอะไรบ้างของวิทยาศาสตร์ Science interesting ที่เรายังไม่เคยรู้ การกะพริบตาของมนุษย์ ในช่วงตลอดเวลาของชีวิตของคนเรานั้น เราจะต้องมีการกะพริบตาถึง 250 ล้านครั้งรวมทั้งหมด เพราะในมนุษย์เราจะต้องมีกระบวนการการกะพริบตาในทุก...